W.A.Mozart- Exsultate, jubilate│Košice, Slovakia

W.A.Mozart- Exsultate, jubilate│Košice, Slovakia

Hlasové dispozície sopranistky v svižne cítenom tempe sa skvele uplatnili vo virtuóznom úvodnom Allegre či lyrickom Andante sólisticky i poslucháčsky obľúbeného Mozartovho Exsultate, jubilate pre soprán a orchester. Nádherné a s ľahkosťou tvorené koloratúry naplnili jasavý žalmový charakter motetta.Magazine Hudobný život│Feb 2018

READ MORE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *